GREATER PHARMA

TH | EN
 
Call : 02 886 8190-9  
Search :  

About Us      
|       Products      
|       News & Events      
|       Knowledge      
|       gsocieties      
|       Careers      
|       Member      
|       Contact Us      
จากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยครั้งหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งชีวิตและทรัพย์สินในหลายพื้นที่ อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยพบว่าพื้นที่ประสบอุทกภัย มีจังหวัดประสบภัยทั้งสิ้น 39 จังหวัด 425 อำเภอ 3,098 ตำบล 26,226 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,002,961 ครัวเรือน 7,038,248 คน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 7,784,368 ไร่ พบผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วทั้งหมด 177 ราย เป็นบุคคลสัญชาติไทย 175 ราย กัมพูชา 1 ราย พม่า 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย


ทางบริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด โดยคุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ ได้มีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยและมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในครั้งนี้ โดยได้มอบยาและเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 2,000,000 บาท ผ่านทางศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และผู้รับมอบคือ คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สนใจร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ 1111
อ่านข้อมูลเหตุการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมได้ ที่


DIETARY SUPPLEMENT
MISCELLANEOUS
COSMETIC
GIFT SET
Products Catalog
User :
Password :
Forget Password | Not Member
 

GREATER PHARMA Co.,Ltd.
Address : 46, 46/1-2 Soi Charansanitwong 40, Charansanitwong RD.,
Bangyikhun, Bangplad, Bangkok 10700 Thailand.
2010 © Copyrights. GREATER PHARMA Co.,Ltd. all rights reserved.