ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ลุ้นโชคทองทุกสัปดาห์กับ Mybacin Zinc” ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2567

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม
“ลุ้นโชคทองทุกสัปดาห์กับ Mybacin Zinc”
ครั้งที่ 5 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2567
รายละเอียดการแจกรางวัลครั้งที่ 5
💰สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณฤทัยวรรณ สนิทภักดี 062-535-XXXX
💰สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 2 รางวัล
1. คุณอำนาจ ชูชื่นมานะกิจ 087-166-XXXX
2. คุณวิวรรธน์ นิลพัฒน์วรากุล 080-246-XXXX
💰สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. คุณพาชื่น อุ่นอุดมทรัพย์ 096-027-XXXX
2. คุณกริช ชมพูพาน 093-424-XXXX
3. คุณชนากานต์ โชติวีระสถานนท์ 081-554-XXXX
**ผู้โชคดีรางวัลสร้อยคอ 1 สลึง รายชื่อซ้ำ จึงจะจับรางวัลในสัปดาห์ถัดไป 5 รางวัล
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ
ใครที่ยังไม่ได้รางวัลครั้งนี้อย่าเพิ่งเสียใจ เรายังมีให้ลุ้นต่อสัปดาห์ถัดไป ติดตามชม LIVE สด การจับรางวัลครั้งต่อไปวันที่ 6 มีนาคม 2567
สามารถส่งซองมาลุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เม.ย. 2567
……………………
1. เงื่อนไขการร่วมรายการ
1.1 ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าทั่วไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยซื้อสินค้าตามรายการที่กำหนด ได้แก่  1. Mybacin Zinc รส Orange  ขนาดซอง 10 เม็ด และ 20 เม็ด  2.  Mybacin Zinc รส Lemon  ขนาดซอง 10 เม็ด และ 20 เม็ด  3. Mybacin Krachai Zinc Ginger รส มะนาวดอง ขนาดซอง 10 เม็ด  4. Mybacin Zinc Sugar free รส Triple mint  ขนาดซอง 10 เม็ด และ 20 เม็ด  5. Mybacin Zinc Sugar free รส Apple ขนาดซอง 10 เม็ด และ 20 เม็ด  6. Mybacin Zinc Sugar free รส ขิง ขนาดซอง 10 เม็ด และ 20 เม็ด  7. Mybacin Zinc plus Lutein&Billberry  รส Blackcurrant ขนาดซอง 10 เม็ด 8. Mybacin Zinc plus VitC&Q10 รส Grape Lemon ขนาดซอง 10 เม็ด โดยวงเล็บมุมซองว่า  “ลุ้นรับโชคทองกับมายบาซิน ซิงค์”
1.2 ส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการตามที่กำหนดในช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 10 เมษายน 2567 เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ 1 ซองถือเป็น 1 สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลชิงโชคทอง
2. ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งซองเม็ดอม Mybacin Zinc พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงบนกระดาษแนบใส่ซอง ส่งมาที่ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด สำนักงานใหญ่ 46, 46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
3. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2566 – 17 เมษายน 2567
สามารถส่งซองเม็ดอม Mybacin ร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 10 เมษายน 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด บริษัทฯจะปิดรับทันที และรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลและประกาศรางวัล 10 ครั้งในวันที่ 14, 21, 28 ก.พ. 2567, 6, 13, 20, 27 มี.ค. 2567 3, 10, 17, เม.ย. 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด สำนักงานใหญ่ 46, 46/1-2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ประกาศรางวัลผ่านทาง Line: @greaterpharma, Facebook: Greater Pharma Shop, Facebook : Mybacin และ www.greaterpharma.com
4 รายละเอียดของรางวัล
4.1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
4.2 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 20 รางวัล
4.3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 40 รางวัล
4.4 เม็ดอม Mybacin Zinc ขนาด 1,400 เม็ด 100 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 1,219,205 บาท
5. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หรือ หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ต้องมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ได้รับเท่านั้น สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6.ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัล
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
8. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เปลี่ยนมือ หรือโอนให้ผู้อื่น
11. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
12. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
13. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
15.สินค้าทดลองใช้ ที่ไม่ได้มีไว้จัดจำหน่าย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
16. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
กลุ่มบริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ www.greaterpharma.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/Greaterpharmashop หรือ www.facebook.com/MybacinOfficial หรือ Line  @greaterpharma และ หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-8190 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8:30-17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
#GreaterPharma #เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า #Mybacin #มายบาซิน
#แจกทอง #ลุ้นทอง #กิจกรรมแจกทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *