พนักงานผลิต

Open date

31 August 2023

Job Type

Full-Time

Job Vacancy

หลายอัตรา

Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

(ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์)
– ค่าแรงวันละ 353 บาท
– ค่าครองชีพ วันละ 25 บาท
– มีค่ากะบ่าย/กะดึก วันละ 50 บาท
– ค่างานพิเศษ วันละ 50 บาท
– เบี้ยขยัน 300,400,500 บาท
– OT 3 ชม. (วันละ 198 บาท)
– กรณีเข้ากะดึก มีขนม + เครื่องดื่มให้คืนละ 25 บาท

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง อายุ 19-40 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับ ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส.
– สามารถเข้ากะได้
กะเช้า 06.00 – 14.30 น.
กะบ่าย 14.30 – 22.30 น.
กะดึก 18.00 – 02.30 น.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx