Product Specialist

วันเปิดรับสมัคร

31 August 2023

รูปแบบงาน

Full-Time

จำนวนรับ

1 อัตรา

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

– สนับสนุนกิจกรรมทีมขาย
– วางแผนกิจกรรมการตลาด
– Training ผลิตภัณฑ์
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง Presentation ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
– มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

กรอกใบสมัคร

รองรับไฟล์: .pdf, .doc, .docx