สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนทดแทน
  • รถรับส่งพนักงาน
  • เบี้ยขยัน

  • โบนัสประจำปี
  • เบิกยาสวัสดิการ,ซื้อยาราคาพิเศษ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน

  • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส อุปสมบท เสียชีวิต
  • งานเลี้ยงประจำปี